Türk harby goşuny nyşana ugrukdy

Niller Afrine gönükdi


Etiketkalar: nil , Afrin