Türk harby goşuny nyşana ugrukdy

Niller Afrine gönükdi


Etiketkalar: Afrin , nil