Tunjelide dik uçaryň ýere gaçmagy sebäpli ýogalan adamlar Elazyga getirildi

Polisiýa gullugyna degişli dik uçaryň ýere gaçmagy sebäpli ýogalan 12 adam Elazyga getirildi