Srebrenisanyň 1995-nji ýyldaky wideosy

22 ýyl ozal Srebrenisda 8000 gowrak bosniýaly erkek we erkek çaga öldürildi we şol öldürilen adamlaryň jesetleri şu günki günde hem tapylýar.

Bosniýa-Gersegowinanyň Radio telewideniýesi tarapyndan görkezilen wideoda 1995-nji ýylyň 11-nji iýulynda Srebrenisada serbiýaly esgerler we serkerdeleri Ratko Mladiç ýerli halka Srebrenisada ýaşamak üçin galmaklaryny ýa-da awtobuslara münip Kladanža gitmeklerini maslahat berýär.