Soltanahmetde selälige uly gyzyklanma görkezilýär

Stambulyň Soltanahmet meýdanyndaky selälige türkler bilen birlikde daşary ýurtly syýahatçylar hem uly gyzyklanma görkezýär. Remezan aýynda öwüşginli günleri başdan geçirýän Soltanahmet meýdanynda agzaçar bilen birlikde selälige hem uly gyzyklanma görkezilýär. Halk meýdandaky seýilgählerde ýazan saçaklarynda öýlerinden getiren näz-nygmatlaryny iýip agyz beklemek üçin niýet edýärler. Stambulyň joşgunly we öwüşginli atmosferasy daşary ýurtly syýahatçylaryň hem ünsüni özüne çekýär.

Etiketkalar: