Pariždäki ýagyş gündelik durmuşa ýaramaz täsir ýetirýär

Parižde aşa köp ýagýan ýagyş köçeleriň we metro beketleriniň suw almagyna sebäp bolýar.


Etiketkalar: Pariž , suw , ýagyş , metro