Gyzyl meýdançada harby ýöriş geçirildi

II Jahan urşynda Moskwada 1941-nji ýylda geçirilen ýörişiň hormatyna Moskwanyň Gyzyl meýdançasynda harby ýöriş geçirildi.