Futbol dünýäsi ýasda...

Futbol dünýäsi, iň gowy futbolçylarynyň birini ýitirdi...

Futbol taryhyna adyny altyn harplar bilen ýazdyran Diýego Armando Maradona, ýürek keseli sebäpli ýogaldy.