Dünýäniň iň uzyn pyýadalar üçin asma köprüsi

Dünýäniň iň uzyn pyýadalar üçin asma köprüsi Şweýsariýada açyldy. Köprüniň beýikligi 85 metr, uzynlygy bolsa 494 metr.


Etiketkalar: köpri , Şweýsariýa