Ysraýylyň howpsuzlyk güýçleri jöhit milletçilerine degişli ýörişde bir palestinalyny ýençdiler

Ysraýylyň howpsuzlyk güýçleri jöhit milletçileri tarapyndan geçirilen ýörişde bir palestinalyny ýençdiler.

Jöhit milletçileriniň Damask gapysyndaky ýörişinde Palestinanyň baýdagy bilen üýşmeleňiň içine giren bir palestinaly, Ysraýylyň howpsuzlyk güýçleri tarapyndan ýenjildi. 


Etiketkalar: palestinaly , Ysraýyl