Pekinde geçiriljek Olimpiýa oýunlarynda naharlar robotlar tarapyndan getiriler

Pekin şäherinde geçiriljek 2020 Gyşky Olimpiýa oýunlarynda Kowid-19 epidemiýasyna garşy görülýän öňüni alyş çäreleriň çäginde naharlar myhmanlara robotlar tarapyndan getiriler.  

Spoýler: Gamburgerler elektron görnüşde taýarlanar. 


Etiketkalar: nahar , robot , Pekin