Müňlerçe adam 1995-nji ýylda Srebrenisa genosidinde ýogalan adamlar üçin geçirilýän ýörişe gatnaşýar

Müňlerçe adam 1995-nji ýylda Srebrenisa genosidinde ýogalan adamlaryň ýagty ýadygärligine bagyşlanyp geçirilýän ýörişe gatnaşýar.


Etiketkalar: Srebrenisa , genosid