Kanar adalaryndaky wulkan hereketlenmäge başlady

Kanar adalaryndaky wulkanyň partlamagy bilen daşyna çykan lawalar öýleri zyýan ýetirdi. 

Ispaniýanyň Kanar adalaryndaky Kumbre Wýeha wulkany 1971-nji ýyldan bäri ilkinji gezek partlady. Wulkandan çykan lawalar golaýdaky öýlere zyýan ýetirdi. Resmiler 5000-den gowrak adamyň sebitden howpsuz ýerlere göçürilendigini habar berdi. 


Etiketkalar: partlama , wulkan , Kanar adalary