Gahar-gazaba münen müşderi ulagy bilen myhmanhananyň kabulhanasyna girdi

Hytaýda myhmanhananyň dolanşygyna gaharlanan müşderileriň biri, ulagy bilen myhmanhananyň kabulhanasyna girdi. Wakada ýogalan ýa-da ýaralanan adam bolmady.