Boliwiýada birnäçe talyp 4-nji gatdan ýere gaçyp ýogaldy

Boliwiýadaky uniwersitetleriň birinde dyknyşyklaryň netijesinde germeçleriň döwülmegi bilen 4-nji gatdan aşak gaçan 7 talyp ýogaldy. 


Etiketkalar: talyp , Boliwiýa