Türkmenistanyň we Özbegistanyň Energetika ministrleri gepleşikler geçirdiler

Türkmenistanyň we Özbegistanyň Energetika ministrleri Aşgabatda gepleşikler geçirdiler

2029264
Türkmenistanyň we Özbegistanyň Energetika ministrleri gepleşikler geçirdiler
Türkmen ve Özbek Enerji Bakanları Bir Araya Geldi 2.jpg
Türkmen ve Özbek Enerji Bakanları Bir Araya Geldi 3.jpg
Türkmen ve Özbek Enerji Bakanları Bir Araya Geldi 4.jpg
Türkmen ve Özbek Enerji Bakanları Bir Araya Geldi 5.jpg
Türkmen ve Özbek Enerji Bakanları Bir Araya Geldi 6.jpg

Geçirilen gepleşiklerde türkmen energiýa çeşmeleriniň Özbegistana we beýleki halkara bazarlara ugradylmagy meselesı boýunça pikir alyşyldy.

Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisiniň başlygynyň orunbasary Batyr Amanow bilen ýurda sapar guran Özbegistanyň Energetika ministri Jurabek Mirzamahmudowyň arasynda gepleşikler geçirildi. Energetika ministrleri ýangyç we energetika pudagy başda bolmak bilen iki ýurduň arasynda tapawutly ugurlar boýunça hyzmatdaşlygyň ösdürilmeginden hoşaldyklaryny beýan etdiler.

Gepleşikleriň barşynda birnäçe hepde ozal Aşgabatda bir ýere jemlenen Türkmenistanyň, Özbegistanyň we Täjigistanyň liderleriniň energetika ugry boýunça baglaşan ylalaşyklar barada maslahatlaşyldy. Energiýa koridorlarynyň gurluşygynda uly göwrümli umumy infrastruktura taslamalarynyň durmuşa geçirilmegi meselesi ele alyndy. Gepleşikleriň ahyrynda taraplar türkmen tebigy gazynyň Özbegistana ugradylmagy bilen baglanşykly täze ylalaşyk resminamasynyň baglaşylmagy babatynda ylalaşyldy.

Dünýäde tebigy gaz ätiýajy boýunça 4-nji orunda durýan Türkmenistan, energiýa çeşmelerini goňşy ýurtlar başda bolmak bilen dünýäniň beýleki ýurtlaryna eksport etmek isleýär. Häzirki wagtda türkmen tebigy gaz 3 aýry liniýadan ybarat turba geçirijiler bilen Özbegistanyň we Gazagystanyň üsti bilen iň köp Hytaýa eksport edilýär. Özbegistan, Täjigistan we Gyrgyzystan ýaly ýurtlardan geçip, Türkmenistan-Hytaý tebigy gaz geçiriji liniýanyň 4-nji şahasy üçin gepleşikler geçirilýär.Degişli Habarlar