Türkmenistanýň Ilçisi Erdogana Ynanç Hatyny Gowşurdy

Düýn Prezidentiň Kompleksinde Ilçileriň kabul edişlik çäresi geçirildi.

1880305
Türkmenistanýň Ilçisi Erdogana Ynanç Hatyny Gowşurdy
2022-09-14-turkmenistan-01.jpg
2022-09-14-turkmenistan-02 (1).jpg

Türkmenistanyň Türkiýedäki täze Adatdan daşary we Doly  ygtyýarly Ilçisi Mekan Işangulyýew Prezident R.T.Erdogana ynanç hatyny gowşurdy.

Prezidentiň Kompeksinde geçirilen kabul edişlikde Demirgazyk Kipr Türk Respublikasynyň, Kuweýdiň we Keniýanyň ilçileri hem ynanç hatlaryny gowşurdylar.

Mekan Işangulyýew mundanb ozal bäş ýyl möhlet gilen Azerbajanda İlçi bolup işläpdi. Iýul aýynda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow tarapyndan Türkmenistanyň Ankaradaky Ilçisi hökmünde bellenipdi.Degişli Habarlar