Prezident Erdogan Resmi Sapar Bilen Türkmenistana Gitdi

Erdogan Atatürk howa menzilinden “TRK” uçary bilen Aşgabada uçdy.

1739534
Prezident Erdogan Resmi Sapar Bilen Türkmenistana Gitdi

Prezident R. T. Erdogan resmi sapar bilen Türkmenistana gitdi.

Erdogan Stambul şäherindäki Atatürk howa menzilinden “TRK” uçary bilen Aşgabada uçdy.

Erdogan resmi saparyndan soň Türkmenisanyň döwlet Ýolbaşçysy Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylyk etmeginde 28-nji noýabrda geçiriljek Ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň 15-nji liderler sammitine gatnaşar.

Prezident Erdogan, Ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň döwürleýin ýolbaşçylygyny Türkmenisanyň döwlet Ýolbaşçysy Gurbanguly Berdimuhamedowa tabşyrar.

Erdoganyň sammitiň çäginde gurama agza ýurtlariň liderleri bilen özara duşuşyk geçirmegine garaşylýar.Degişli Habarlar