Türkmenistanyň Wekiliýeti Russiýa Iş Saparyny Guraýar

Daşary işler ministri Meredowyň ýolbaşçylyk etmegindäki wekiliýet 30-njy mart bilen 4-nji aprel aralygynda Moskwada saparda bolar

1611318
Türkmenistanyň Wekiliýeti Russiýa Iş Saparyny Guraýar

Daşary işler ministri Raşit Meredowyň ýolbaşçylyk etmegindäki wekiliýet 30-njy mart bilen 4-nji aprel aralygynda Moskwada saparda bolar

Iş saparynyň dowamynda iki ýurduň gün tertibiniň ykdysady we howpsyzlyk ugurlary boýunça pikir alyşylar. Aýratynam milli “Galkynyş” çapyksuwarlar topary bilen Russiýanyň Döwlet Sirkiniň we Moskwanyň Uly Döwlet Sirkiniň arasynda hyzmatdaşlyk etmegi boýunça maslahat geçiriler.

Golaýda hökümetara Türkmenistan-Russiýa Ykdysady Hyzmatdaşlyk Toparynyň onlaýn maslahaty geçirilip, taraplar özara söwda gatnaşyklarynyň ösdürilmegi hem-de senagat, maliýe pudaklarynda hyzmatdaşlygyň güýçlendirilmegi hakynda pikir alyşypdy.Degişli Habarlar