Gurban baýramy tutuş ýurtda giňden bellenilip geçilýär

Türkiyäniň ähli ýerinde Gurban baýramy bellenilip geçilýär

2153375
Gurban baýramy tutuş ýurtda giňden bellenilip geçilýär

Raýatlar baýramy namazy üçin ähli şäherlerde metjitlere ýygnandylar. 

Ertiriň irki sagatlarynda köçelerde baýram namazy bilen bagly hereketliligiň başdan geçirilen paýtagt Ankara şäherinde raýatlar metjitleri doldurdylar. 

Palestinada ýogalan we hüjümleriň astynda bolan musulmanlar üçin doga dilegler edildi. 

Türkiyäniň ähli şäherlerinde namazdan soň edilen doga-dilegleriň edil yz ýanynda raýatlar metjitleriň öňünde biri-birlerini baýramlary bilen gutladylar. Degişli Habarlar