Terrorçy Uman Derwiş Täsirsiz Ýagdaýa Getirildi

Terrorçy Derwiş, Milli howpsuzlyk gullugy tarapyndan geçirlen operasiýada täsirsiz ýagdaýa getirildi.

2039224
Terrorçy Uman Derwiş Täsirsiz Ýagdaýa Getirildi

Milli howpsuzlyk gullugy, ekstremist terror guramasy ÝPG/ÝPJ-niň Manbiçden jogapkär ýolbaşçysydygy aýdylýan Uman Derwişi täsirsiz ýagdaýa getirdi.

Milli howpsuzlyk gullugy, 1998-nji ýylda terror guramasy PKK-nyň hataryna goşulan terrorçy Uman Derwişiň Türkiýede uly şäherde terrorçylykly hüjüm guramak üçin döredilen toparyň ýolbaşçylaryndan biridigini we Siriýadan Türkiýä garşy guralan hüjümleri gönükdirendigini anyklady.

“Ýefrat Galkany” we “Zeýtun Şahasy” operasiýalarynyň geçirlen zolagynda iş alyp baran howpsuzlyk güýçlerine garşy hüjümiň guralmagy üçin görkezme beren terrorçy Derwiş, Milli howpsuzlyk gullugy tarapyndan yzarlanmaga başlandy.

Siriýanyň Manbiç etrabyndadygy anyklanan terrorçy Derwiş, Milli howpsuzlyk gullugy tarapyndan geçirlen operasiýada täsirsiz ýagdaýa getirildi.

 

 

 

 Degişli Habarlar