“Türkiýe Asyrynda Arman Ýadaman Işläris”

Erdogan, kasam ediş dabarasyndan soň Atatürkiň aramgähine bardy.

1994916
“Türkiýe Asyrynda Arman Ýadaman Işläris”
erdoğan.jpg
erdogan goreve baslama toreni.jpg

 

Prezident R. T. Erdogan, TBMM-de geçirlen kasam ediş dabarasyndan soň Türkiýe Respublikasynyň esaslandyryjysy Mustafa Kemal Atatürkiň aramgähine bardy.

Prezident Erdogan, aramgähiň ýatlama depderine “Geljek 5 ýylyň dowamynda Türkiýe asyry maksadymyza ýetmek üçin arman ýadaman işläris” diýip ýazdy.

Prezident Erdogan, soň bolsa wezipä başlamagy mynaibetli Prezidentiň Kompleksinde geçirlen dabara gatnaşdy.

Prezident Erdogan dabarada eden çykyşynda “Türkiýe üçün hyzmat etmäge dowame deris. Syýasy garaýşyna, nireden gelendigine we messebine garamazdan 85 millionlyk ilatymyza gujak açarys” diýdi.Degişli Habarlar