Terrora garşy göreş tutanýerlilik bilen dowam etdirilýär

Yragyň demirgazygyndaky galýan ýerlerinden gaçan ekstremist terror guramasy PKK-a agza 3 terrorçy Türk howpsuzlyk güýçlerine boýun egdi

1994077
Terrora garşy göreş tutanýerlilik bilen dowam etdirilýär

Türkiyäniň Milli Goranmak ministrliginden berilen beýanatda: "Penje operasiýalary bilen hinlerine giren terror guramasy PKK-nyň hataryndan gaçýan terrorçylaryň sany artýar. Yragyň demirgazygyndaky galýan ýerlerinden gaçan ekstremist terror guramasy PKK-a agza ýene-de 3 terrorçy Haburdaky serhet birikmämize boýun egdi" diýip habar berildi. 


Etiketkalar: #PKK , #boýun egmek

Degişli Habarlar