Prezident Saýlawynyň Anyk Netijeleri Belli Boldy

R. T. Erdogan sesleriň 52,18, Kemal Kylyçdaroglu 47,82 göterimini aldy

1994033
Prezident Saýlawynyň Anyk Netijeleri Belli Boldy

Ýokary saýlaw geňeşiniň başlygy Ahmet Ýener, Prezident saýlawynyň 2-nji tapgyrynyň anyk netijelerini beýan etdi.

Ahmet Ýener, Prezident saýlawynyň 2-nji tapgyrynyň anyk netijelerine görä, R. T. Erdoganyň sesleriň 52,18, Kemal Kylyçdaroglunyň 47,82 göterimini alandygyny aýtdy.

Ýokary saýlaw geňeşiniň başlygy Ahmet Ýener, 28-nji maýda geçirlen Prezident saýlawynyň 2-nji tapgyrynyň anyk netijeleriniň yglan edilmegi üçin Resmi gazete berlendigini nygtady.Degişli Habarlar