“Şu Gün Türkiýe Üstünlik Gazandy”

Erdogan, “Salawda ses ber beren ähli raýatlarymyza sagbolsun adýaryn” diýdi.

1992064
“Şu Gün Türkiýe Üstünlik Gazandy”
Ərdoğan_28 may_İstanbul.png
Ərdoğan_28 may 2023.jpg
Ərdoğan_28 may.jpg

Prezident R. T. Erdogan, “Salawda ses ber beren ähli raýatlarymyza sagbolsun adýaryn” diýdi.

Prezident Erdogan, prezident saýlawlarynyň 2-nji tapgyrynda sesleriň ählisiniň sanalmagyndan soň Stambul şäherinde ilkinji beýannamasyny berdi.

Saýlawa bolan ýokary gatnaşyk sebäpli saýlawçylara sagbolsun aýdan Erdogan “Ýurdy 5 ýyl möhet bilen dolandyrmak wezipesini ýerine-de bir gezek bize beren halkyza sagbolsun aýdýaryn. Siziň ynamyza laýyk bolaryn” diýip belledi.

Prezident Erdogan “Biz gazanarys diýipdik we şu gün Türkiýe üstünlik gazandy” diýdi.

Prezident saýlawynyň resmi bolmadyk netijelerine görä, Erdogan sesleriň 52 göterimini alyp ýaňadandan prezidentlige saýlandy.Degişli Habarlar