Daşary ýurtlarda berilen sesleriň sany 1 million 920 müň 53-e ýetdi

Gümrük geçelgelerinde bolsa ses bermek işleri şu gün sagat 17:00-a çenli dowam eder

1991680
Daşary ýurtlarda berilen sesleriň sany 1 million 920 müň 53-e ýetdi

Prezident saýlawynyň şu gün geçiriljek 2-nji tapgyr saýlaw üçin daşary ýurtda saýlaw sanawynda hasaba alynan saýlawçylaryň beren sesleriniň sany 1 million 920 müň 53-e ýetdi. 

Ýokary Saýlaw geňeşinden berilen maglumata görä, Türkiyäniň wagty bilen düýn sagat 16:00-a çenli daşary ýurtlardaky wekilhanalarda we gümrük geçelgelerinde ses berenleriň sany 1 million 920 müň 53-e ýetdi. 

Daşary ýurtda saýlaw sanawynda hasaba alynan saýlawçylaryň 20-nji maýda başlan daşary ýurtlardaky wekilhanalarda ses bermek işleri 24-nji maýda tamamlanypdy. 

Gümrük geçelgelerinde bolsa ses bermek işleri şu gün sagat 17:00-a çenli dowam eder. 


Etiketkalar: #saýlaw , #ses bermek

Degişli Habarlar