“20-njy Aprelde Gara deňizden Tebigy Gazymyzy Çykararys”

Erdogan, Stambulda gün tertibiniň ileri tutulýan ugurlary hakynda beýannama berdi.

1975106
“20-njy Aprelde Gara deňizden Tebigy Gazymyzy Çykararys”

Prezident R. T. Erdogan, Stambulda gün tertibiniň ileri tutulýan ugurlary hakynda beýannama berdi.

Prezident Erdogan beýannamasynda, Gara deňiz tebigy gaz taslama hakynda durup geçdi.

Erdogan “Nesip bolsa baýramyň öňüsyrasynda 20-njy aprelde Gara deňizden tebigy gazymyzy çykararys” diýdi.

Türkiýedäki şäher hassahanalary hakynda hem durup geçen Erdogan  “Saglygy goraýyş pudagy boýunça dünýäniň iň gowy hassahanalary bilen ýaryşyp bileris”diýdi.

Prezident Erdogan, “Mundan soňky etapda hem esasan uly şäherlerde bolmak bilen şäher hassanalarynyň gurluşyny dowam etdireris” diýip belledi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Degişli Habarlar