Yragyň demirgazygynda PKK-a agza 4 terrorçy howpsuzlyk güýçlerine boýun egdi

Yragyň demirgazygyndaky gaçybatalgalaryndan gaçan ekstremist terror guramasy PKK-a agza 4 terrorçy Habur gümrük geçelgesiniň golaýyndaky serhet birikmesindäki Türk howpsuzlyk güýçlerine boýun egdi

1968536
Yragyň demirgazygynda PKK-a agza 4 terrorçy howpsuzlyk güýçlerine boýun egdi

Türkiyäniň Milli Goranmak ministrligi tarapyndan berilen beýanatda: "Yragyň demirgazygyndaky gaçybatalgalaryndan gaçan ekstremist terror guramasy PKK-a agza 4 terrorçy Habur gümrük geçelgesiniň golaýyndaky serhet birikmesindäki Türk howpsuzlyk güýçlerine boýun egdi. Terrorçylar üçin ýeke täk çykalga, türk adalatyna boýun bolmakdyr" diýip habar berildi. Degişli Habarlar