Terrora Garşy Egilşiksiz Göreş Dowam Edýär

PKK-ly 4 terrorçynyň täsirsiz ýagdaýa getirlen operasiýasynda köp sanly ýarag we harby enjam tapyldy.

1967007
Terrora Garşy Egilşiksiz Göreş Dowam Edýär

Hakkariniň Ýüksekowa etrabynda düýn PKK-ly 4 terrorçynyň täsirsiz ýagdaýa getirlen operasiýasynda köp sanly ýarag we harby enjam tapyldy.

Howpsuzlyk güýçleri ekstremist terror guramasy PKK/KJK-a garşy tutanýeli göreşini dowam etdirýär.

Etapda düýn geçirlen operasiýada 4 terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirlipdi.

Sebitde geçirlen operasiýa köp sanly ýarag we harby enjam bilen birlikde terrorçylara degişli goşlar tapyldy.

Düýn Ýüksekowa Daglyja Buzul daglary etrapçasynda geçirlen operasiýada 3-i öli, biri sag bolmak bilen 4 terrorçynyň täsirsiz ýagdaýa getirlendigi habar berlipdi.Degişli Habarlar