Hakkari welaýatynda PKK-a degişli köp mukdarda ýarag we ok-däri ele salyndy

Gaçybatalgada PKK/KJK terror guramasyna degişli köp mukdarda ýarag, ok-däri we enjam tapyldy

1964145
Hakkari welaýatynda PKK-a degişli köp mukdarda ýarag we ok-däri ele salyndy

Türkiyäniň Hakkari welaýatynda ekstremist terror guramasy PKK-a garşy dowam edýän "Eren Gabaw Güýz-Gyş-5 Şehit operasiýasynyň" çäginde köp mukdarda ýarag we ok-däri ele salyndy. 

Türkiyäniň Içeri işler ministrliginden berilen beýanata görä, operasiýanyň çäginde Kawakly obasynyň çäginde amala aşyrylan gözleg we saplaýyş işlerinde esasy ýarag ammary hökmünde ulanylan gaçybatalga anyklandy. 

Gaçybatalgada PKK/KJK terror guramasyna degişli köp mukdarda ýarag, ok-däri we enjam tapyldy. 

Ady agzalanlar we gaçybatalga ulanyp bolmajak ýagdaýa getirildi. 


Etiketkalar: #PKK , #ýarag , #ok-däri , #Hakkari , #Türkiye

Degişli Habarlar