TBMM-niň Başlygy Şentop, Nowruz Baýramyny Gutlady

"Bahar öz berekedi bilen gelsin, ýurdumyzda, bütin dünýäde söýgi, parahatçylyk we dostluk höküm sürsün”

1963170
TBMM-niň Başlygy Şentop, Nowruz Baýramyny Gutlady

Türkiýäniň Beýik Millet Mejlisiniň Başlygy Mustafa Şentop, Nowruz baýramyny gutlady.

Şentop, sosial mediadan beren habarnamasynda, “Bollugyň we bereketin baýramy, baharyň buşlukçysy Nowruzyň, eziz halkymyz bilen birlikde ähli doganlarymyz üçin düşümli bolmagyny dileýärin. Bahar öz berekedi bilen gelsin, ýurdumyzda, bütin dünýäde söýgi, parahatçylyk we dostluk höküm sürsün” diýip belledi.

 

 

 



Degişli Habarlar