Ýer Titremelerinde Pida Bolanlaryň Sany 14 Müň 351 Adama Ýetdi

Güýç merkezi Kahramanmaraşda bolan 7,7 we 7,6 bala barabar ýer titremelerinde çekilen adam pidasy 14 müň 351 adama ýetdi

1944394
Ýer Titremelerinde Pida Bolanlaryň Sany 14 Müň 351 Adama Ýetdi

Prezidentiň orunbasary Fuat Oktaý, 6-njy fewralda ýer titremeleriň bolan tebigy apat zolagynda adam pidalarynyň 14 müň 351 adama, ýaralananlaryň sanynyň bolsa 63 müň 794 adama ýetendigini habar berdi. 

Ýumrulan 6 müň 444 binanyň harabalyklarynda gözleg we halas ediş işleri dowam edýär.

Gözleg we halas ediş gullukçylary bilen bilelikde sebitde 113 müň 201 gullukçy iş alyp barýar.

Sebite ugradylan 94 müňden gowrak maşgala çadyrlarynyn 73 müň 11 sanysy guruldy.

Sebite 95 göçme aşhana, 79 iýmit paýlaýyş ulagy, 1 aşhana, 4 sany göçme çörek bişirýän ojak, 39 göçme harby aşhana, 1 konteýner aşhana we 86 hyzmat ediş ulagy ugradyldy.

Tebigy apatlar we adatdan daşary ýagdaýlar edarasy AFAD şu gün sagat 11:38-e çenli güýç merkezi Kahramanmaraş welaýaty bolan ýer titremeleriniň täsir ýetiren welaýatlardan gara ýollar, demir ýollar we howa ýollary arkaly 28 müň 44 adamyň ewakuasiýa edilendigini aýan etdi. Degişli Habarlar