Azerbaýjanyň we Gruziýanyň Goranmak Ministrleri Karsa Geldiler

Duşuşykda özara we sebitara meseleler seljerildi.

1940917
Azerbaýjanyň we Gruziýanyň Goranmak Ministrleri Karsa Geldiler

Milli goranmak ministri Hulusi Akar, “Gyş Türgenleşigi 2023-iň” saýlama synçy günündäki işleri bilen tanyşmak üçin Kars welaýatyna gelen Azerbaýjanyň Goranmak ministri general Zakir Hasanow we Gruziýanyň Goranmak ministri Žuanşer Burjuladze bilen üçtaraplaýyn duşuşyk geçirdi.

Türk ýaragly güýçleriniň serkerdeleriniň gatnaşmagyndaky duşuşykda harby tälim we hyzmatdaşlyk ugurlary bilen sebitleýin wakalar hakynda pikir alyşyldy.

Üç ýurduň goranmak ministrleri Türkiýe-Gruziýa-Azerbaýjan Goranmak ministrleriniň maslahatynyň çäginde 21-nji dekabrynda Milli goranmak ministri Akaryň çakylygy boýunça Kaýseri welaýatynda duşuşypdy.Degişli Habarlar