THÝ Berline gurajak käbir saparlaryny goý bolsun eder

Mundan başgada Anadolujet kärhanasynyň Sabiha Gökçen howa menzilinden amala aşyrmagy meýilleşdiren TK7728 belgili Berline gurajak uçar saparyny hem ikitaraplaýyn häsýetde goý bolsun etjekdigi habar berildi

1937080
THÝ Berline gurajak käbir saparlaryny goý bolsun eder

Türk Howa ýollary kärhanasy Berlin-Brandenburg howa menzilindäki işgärleriň we howpsuzlyk gullukçylarynyň ýerine ýetirjek "duýduryş iş taşlaýyşlary" sebäpli şu gün şol şähere gurajak käbir uçar saparlaryny goý bolsun eder. 

THÝ-nyň Metbugat gullugyndan berilen beýanata görä, THÝ şu gün Stambul howa menzilinden Berlin şäherine amala aşyrmagy meýilleşdiren TK1721, TK1723, TK1725, TK1727 belgili uçar saparlaryny ikitaraplaýyn häsýetde ýerine ýetirmez. 

Mundan başgada Anadolujet kärhanasynyň Sabiha Gökçen howa menzilinden amala aşyrmagy meýilleşdiren TK7728 belgili Berline gurajak uçar saparyny hem ikitaraplaýyn häsýetde goý bolsun etjekdigi habar berildi. 


Etiketkalar: #Berlin , #Stambul , #THÝ

Degişli Habarlar