Siriýanyň demirgazygynda 3 terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirildi

Siriýanyň demirgazygynda ýene-de 3 terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirildi

1936637
Siriýanyň demirgazygynda 3 terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirildi

Türkiyäniň Milli Goranmak ministrligi Tel-Ryfatdan Önjüpynar serhet birikmesine guralan hüjümden soň başladylan jogap hüjümleriň netijesinde ýene-de 3 terrorçynyň täsirsiz ýagdaýa getirilendigini habar berdi. 

Türkiyäniň Milli Goranmak ministrliginden berilen beýanatda: "Tel-Ryfatdan Önjüpynar serhet birikmesine guralan hyýanatçylykly hüjümden soň başladylan jogap hüjümleriň netijesinde düýn 6 terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirilipdi. Şu gün bolsa ýene-de 3 terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirildi" diýip mälim edildi. Degişli Habarlar