“Türk Azlygyna Goldaw Bermäge Dowam Ederis”

Çawuşogly, Gresiýanyň, Günbatar Frakiýadaky Türk azlygynyň “Türk” şahsiýetini ykrar etmeýändigine ünsi çekdi.

1916649
“Türk Azlygyna Goldaw Bermäge Dowam Ederis”

Daşary işler ministri Mewlüt Çawuşogly, Günbatar Frakiýa türklerini asla ýalňyz goýmajakdyklaryny aýtdy.

Ministr Çawuşogly, Günbatar Frakiýa türk azlygynyň arkalaşyk geňeşiniň agzalaryny paýtagt Ankarada kabul etdi.

Mewlüt Çawuşogly kabul edilşik hakynda sosial mediadan beren habarnamasynda, “Gresiýa, Lozanna ýaraşyk şertnamasyny we kowumdaşlarymyzyň hukuklaryny basgylamaga dowam edýär. Günbatar Frakiýa türklerini asla ýalňyz goýmadyk we goýmarys” diýdi.

Çawuşogly, Gresiýanyň, Günbatar Frakiýadaky Türk azlygynyň “Türk” şahsiýetini ykrar etmeýändigine ünsi çekdi.

Daşary işler ministri Çawuşogly, Gresiýanyň türk azlygyna degişli mekdepleriň, gaznalaryň we jemgyýetleriň atlarynda “türk” sözüniň ulanylmagyna rugsat bermeýändigine ünsi çekdi.

Çawuşogly, Gresiýanyň soňky 15 ýylda 90-dan gowrak türk azlygyna degişli başlangyç klas mekdebini ýapandygyny we täze azlyk mekdepleriniň açylmagyny bökdeýändigini ýatlatdy.

 

 Degişli Habarlar