Bolgariýanyň Prezidenti Türkiýede Saparda Bolar

Bolgariýanyň Prezidenti Rumen Radew, şu gün iş sapary bilen Türkiýä geler.

1916621
Bolgariýanyň Prezidenti Türkiýede Saparda Bolar

Bolgariýanyň Prezidenti Rumen Radew, Prezident R. T. Erdoganyň myhmany hökmünde şu gün iş sapary bilen Türkiýä geler.

Prezidentiň ýanyndaky Kommunikasiýalar edarasyndan berlen beýannama görä, Stambulda geçiriljek gepleşiklerde Türkiýe bilen Bolgariýanyň arasyndaky özara gatnaşyklar giňişleýin ara alnyp maslahatlaşylar.

Myhman Prezidentiň saparynyň çäginde sebitara we halkara meseleleriň hem gün tertibine getirilmegine garaşylýar.

 Degişli Habarlar