Siriýanyň demirgazygynda PKK/ÝPG-e agza 5 terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirildi

Siriýanyň demirgazygynda ekstremist terror guramasy PKK/ÝPG-e agza 5 terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirildi

1914669
Siriýanyň demirgazygynda PKK/ÝPG-e agza 5 terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirildi

Türkiyäniň Milli Goranmak ministrliginden berilen beýanatda, gahryman esgerlerimiziň terrorçylaryň hüjümlerine artykmajy bilen garşylyk görkezmäge dowam edýändigi habar berildi. 

Beýanatda Siriýanyň demirgazygyndaky Parahatçylyk Çeşmesi, Zeýtun Şahajygy we Ýewfrat Galkany operasiýalary sebitlerine od açan ekstremist terror guramasy PKK/ÝPG-e agza 5 terrorçynyň geçirilen üstünlikli operasiýalar bilen täsirsiz ýagdaýa getirilendigi mälim edildi. Degişli Habarlar