Terror Guramasy DAEŞ-e Agza 5 Terrorçy Saklandy

DAEŞ-e agza 5 terrorçyny ýaraglary bilen birlikde saklady.

1913445
Terror Guramasy DAEŞ-e Agza 5 Terrorçy Saklandy

Milli Howpsyzlyk gullugy bilen Siriýanyň Milli goşunyna tabynlykdaky güýçleriň ýerli howpsyzlyk gulluklary, Siriýanyň demirgazygynda terror guramasy DAEŞ-e agza 5 terrorçyny ýaraglary bilen birlikde saklady.

Howpsyzlyk güýçlerinden berlen beýannama görä, saklananlardan Abu Seýf Tadmir/Abu Düjane lakamly Muhammed Halid Aliniň, Siriýanyň Çöl zolagynda iş alyp barandygy anyklandy.

Saklanan 5 terrorçynyň guramanyň hatarynda jogapkärçilikli wezipeleri öz üstlerine alandyklary we “Parahatçylyk Çeşmesi” operasiýasy zolagynda iş alyp barandyklary nygtaldy.

 Degişli Habarlar