Prezident Erdogan, Türkmenistanyň Daşary Işler Ministrini Kabul Etdi

Prezidentiň Kompleksinde bolan kabul edilşik metbugata ýapyk häsiýetinde geçirildi.

1912011
Prezident Erdogan, Türkmenistanyň Daşary Işler Ministrini Kabul Etdi

Prezident R. T. Erdogan, Ankarada saparda bolýan Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowy kabul etdi.

Prezidentiň Kompleksinde bolan kabul edilşik metbugata ýapyk häsiýetinde geçirildi.

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow saparynyň çäginde Daşary işler ministri Mewlüt Çawuşogly bilen duşuşypdy.

Iki kärdeş duşuşykda iki ýurduň arasynda syýasy, ykdysady we medeni taýdan edilýän gatnaşyklar bilen birlikde sebitara we halkara meseleleri ara alyp maslahatlaşypdy.Degişli Habarlar