Türkiyäniň Daşary işler ministri finlýandiýaly kärdeşi bilen söhbetdeş boldy

Türkiyäniň Daşary işler ministri Mewlüt Çawuşogly Finlýandiýanyň Daşary işler ministri Pekka Haawisto bilen telefon arkaly söhbetdeş boldy

1910630
Türkiyäniň Daşary işler ministri finlýandiýaly kärdeşi bilen söhbetdeş boldy

Türkiyäniň Daşary işler ministrliginden berilen beýannama görä, Mewlüt Çawuşoglynyň finlýandiýaly kärdeşi Haawisto bilen NATO-nyň giňelmegi, Ukrainada başdan geçirilen soňky hadysalar we galla ylalaşygyny ara alyp maslahatlaşdy. 

Mewlüt Çawuşogly kärdeşine Türkiyäniň Penje-Gylyç operasiýasynyň çäginde terrora garşy göreşini tutanýerlilik bilen dowam etdirjekdigini beýan etdi. Degişli Habarlar