Şyrnak we Siirt welaýatlarynda Eren Gabaw güýz-gyş-15 operasiýasy başladyldy

Türkiyäniň Şyrnak we Siirt welaýatlarynda 755 harby gullukçynyň gatnaşmagynda "Eren Gabaw güýz-gyş-15 Şehit Žandarma seržant Fatih Berkaý Akgün" atly operasiýa başladyldy

1910515
Şyrnak we Siirt welaýatlarynda Eren Gabaw güýz-gyş-15 operasiýasy başladyldy

Türkiyäniň Içeri işler ministrligi tarapyndan berilen beýanatda, ekstremist terror guramasy PKK-ny ýurduň gün tertibinden çykarmak we sebitde bardygy kesgitlenilýän terrorçylary täsirsiz ýagdaýa getirmek maksady bilen Şyrnak we Siirt welaýatlarynda başladylan "Eren Gabaw güýz-gyş-15 Şehit Žandarma seržant Fatih Berkaý Akgün" atly operasiýa, Şyrnak welaýatynyň sebitleýin Žandarma serkerdeliginiň koordinasiýasynda, Žandarmanyň komandos toparlaryndan, Žandarmanyň ýöriteleşdirilen toparlaryndan we howpsuzlyk goragçylaryndan ybarat 57 operatiw topardaky 755 harby gullukçynyň gatnaşýandygy habar berildi. 

Operasiýanyň ilkinji gününde razwedka maglumatyna laýyklykda Gabar Dagy sebitinde geçirilen gözleg we saplaýyş işlerinde 8 gowagyň we 2 gaçybatalganyň anyklanandygy bellenen beýanatda, 1 RPG-7 raketa atyjy oky, 1 minomýot oky, 3 top oky, 30 kiçi kalibrli tüpeňleriň oky, 1 dürbi, 1 goştorba, 1 ýatylýan halta ýorgan we 22 aýry egin-eşik ele salynandygy, 2 terrorça degişlidigi çak edilýän süňkleriň tapylandygy mälim edildi. 

Ele salynan zatlaryň ýok edilendigi, gowaklaryň we gaçybatalgalaryň ulanyp bolmajak ýagdaýa getirilendigi nygtalan beýanatda, ýurduň içinde terrory dolulygyna ortadan aýrylmagy üçin geçirilýän Eren Gabaw güýz-gyş operasiýalarynyň üstünlik bilen dowam edýändigi aýan edildi. Degişli Habarlar