Terror guramasyna agza terrorçylar serhet zolagynda saklandylar

Türkiyäniň Milli Goranmak mesele bilen bagly beýanat berdi

1909479
Terror guramasyna agza terrorçylar serhet zolagynda saklandylar

Türkiyeden Gresiýa we Siriýa bilen Eýrandan Türkiyä geçmäge synanyşan 3-si terror guramasy FETÖ agza bolan, 3-si bolsa ekstremist terror guramasy PKK/KJK/PÝD/ÝPG-e agza bolan jemi 13 adam serhet zolagynda saklandy.

Türkiyäniň Milli Goranmak ministrliginden berilen beýanatda, bikanun ýollar bilen Türkiyeden Gresiýa we Siriýa bilen Eýrandan Türkiyä geçmäge synanyşan jemi 13 adamyň saklanandygy habar berildi. 

Bikanun ýollar bilen ýurdyň serhedinden geçmäge synanyşan 3-si terror guramasy FETÖ, 3-si bolsa esktremist terror guramasy PKK/KJK/PÝD/ÝPG-e agza bolan jemi 13 adamyň saklanandygy mälim edildi. 



Degişli Habarlar