Hulusi Akar Britaniýada Saparda Bolýar

Ministr Akar paýtagt Londonda iňlis kärdeşi Uolles tarapyndan harby dabara bilen garşylandy.

1889375
Hulusi Akar Britaniýada Saparda Bolýar

Milli Goranmak ministri Hulusi Akar, Britaniýanyň Goranmak ministri Ben Uollesiň çakylygyna laýyklykda Londona gitdi.

Ministr Akar paýtagt Londonda iňlis kärdeşi Uolles tarapyndan harby dabara bilen garşylandy.

Akar bilen iňlis kärdeşi Ben Uolles garşylama dabarasyndan soň Goranmak ministrligine geçdi.

Akar bilen Uolles ilki özara duşuşyk geçirdi, soň bolsa toparara gepleşiklere ýolbaşçylyk etdi.

Hulusi Akaryň saparynyň çäginde özara we sebitara goranyş we howpsyzlyk meselesi bilen birlikde goranyş senagaty pudagynda edilýän hyzmatdaşlyk ara alyp maslahatlaşylar

 

 Degişli Habarlar