29 Bosgun Halas Edildi

Bosgunlar degişli bellige alyş işleriniň tamamlanmagyndan soň Welaýat Migrasiýa edarasyna ugradyldy

1888166
29 Bosgun Halas Edildi

Aýdyn welaýatynyň Guşadasy etrabynyň ýalpaklarynda Gresiýanyň güýçleri tarapyndan türk suw giňişligine yza serpikdirilen 29 bosgun, Türk kenarýaka howpsuzlyk güýçleri tarapyndan halas edildi.

Kenarýaka howpsuzlyk güýçleri Guşadasy etrabynyň ýalpaklarynda rezin gaýykda bosgunlaryň bardygyny anyklady.

Herekete geçen howpsuzlyk gullugynyň işgärleri Gresiýanyň güýçleri tarapyndan türk suw giňişligine serpikdirilen 29 bosguny halas etdi.

Bosgunlar degişli bellige alyş işleriniň tamamlanmagyndan soň Welaýat Migrasiýa edarasyna ugradyldy.Degişli Habarlar