Terrora Garşy Göreş Dowam Edýär

“Siriýanyň demirgazygynda terrorçylary hünlerine gömmäge dowam edýäris"

1887711
Terrora Garşy Göreş Dowam Edýär

Siriýanyň demirgazygynda “Ýefrat Galkany” operasiýasy zolagynda hüjüm guramak üçin taýarlyk görýändigi anyklanylan ekstrtemist terror guramasy PKK/ÝPG-ä agza 7 terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirildi.

Milli Goranmak ministrliginden berlen beýannamada, “Siriýanyň demirgazygynda terrorçylary hünlerine gömmäge dowam edýäris. “Ýefrat Galkany” operasiýasy zolagynda hüjüm guramak üçin taýarlyk görýändigi anyklanylan ekstrtemist terror guramasy PKK/ÝPG-ä agza 7 terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirildi. Täsirsiz ýagdaýa getirlen terrorçylardan biriniň guramanyň ýokary derejeli ýolbaşçysydygy anyklandy” diýildi.

 Degişli Habarlar