Siriýanyň demirgazygynda PKK/ÝPG-e agza 3 terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirildi

Siriýanyň demirgazygyndaky Ýewfrat Galkany sebitine od açan ekstremist terror guramasy PKK/ÝPG-e agza 3 terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirildi

1883174
Siriýanyň demirgazygynda PKK/ÝPG-e agza 3 terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirildi

Türkiyäniň Goranmak ministrliginden berilen beýanatda: "Terror guramasy PKK/ÝPG-niň Ýewfrat Galkany sebitindäki asudalyk we howpsuzlyk gurşawyny bozmagyna ýol bermeris. Gahryman Türk Ýaragly Güýçlerimiz Siriýanyň demirgazygyndaky Ýewfrat Galkany sebitine od açan ekstremist terror guramasy PKK/ÝPG-e agza 3 terrorçyny täsirsiz ýagdaýa getirdi" diýip habar berildi. Degişli Habarlar