Şanlyurfa welaýatynda 1 esger şehit boldy

Hüjümde ýaralanan 4 esger dikuçarlar we tiz kömek ulaglary bilen hassahana alynyp gidilip, bejergi astyna alyndy

1868491
Şanlyurfa welaýatynda 1 esger şehit boldy

Şanlyurfa welaýatynyň Birejik etrabynyň çäklerinde ýerleşýän Çiçekalan serhet birikmesine ekstremist terror guramasy PKK-a agza terrorçylar tarapyndan guralan hüjümde 1 esger şehit boldy. 

Hüjümde ýaralanan 4 esger dikuçarlar we tiz kömek ulaglary bilen hassahana alynyp gidilip, bejergi astyna alyndy. 

Türkiýäniň Ýaragly güýçleri bolsa terrorçylaryň ýerlerini nyşana alyp, hüjüm gurady. 


Etiketkalar: #Şanlyurfa , #şehit , #esger

Degişli Habarlar