Siriýanyň demirgazygynda PKK/ÝPG-e agza 9 terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirildi

Siriýanyň demirgazygyndan Mardin welaýatynyň serhet zolagyna hüjüm guran we serhetden geçmäge synanyşan ekstremist terror guramasy PKK/ÝPG-e agza 9 terrorçy Türkiýäniň Ýaragly güýçleri tarapyndan täsirsiz ýagdaýa getirildi

1865950
Siriýanyň demirgazygynda PKK/ÝPG-e agza 9 terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirildi

Türkiýäniň Milli Goranmak ministrliginiň sosial media hasabyndan berilen beýanatda: "Siriýanyň demirgazygyndan Mardin welaýatynyň serhet zolagyna hüjüm guran we serhetden geçmäge synanyşan ekstremist terror guramasy PKK/ÝPG-e agza 9 terrorçy Türkiýäniň Ýaragly güýçleri tarapyndan täsirsiz ýagdaýa getirildi. Terrorçylara güýçli ýagdaýda garşylyk görkezmäge dowam ederis" diýip habar berildi. Degişli Habarlar