Erdogan-Putin Duşuşygy Başlady

Erdogan bilen Putin, Russiýanyň Soçi şäherinde duşuşdy.

1864356
Erdogan-Putin Duşuşygy Başlady

Prezident R. T. Erdogan bilen Russiýa Federassiýasynyň döwlet Ýolbaşçysy Wladimir Putin, Russiýanyň Soçi şäherinde duşuşdy.

Prezident Erdogan, duşuşykdan öň beren beýannamasynda “Siriýadaky wakalary alyp alyp maslahatlaşarys” diýdi.

Erdogan “Energetika, Gara deňiz liniýasynda galla eksportynyň başlamagy üçin edilen tagallalar, syýahatçylyk pudagy boýunça geçirlen gepleşikler we şu gün biziň geçirjek iki çäk duşuşygymyz Türkiýe bilen Russiýanyň sebitde oýnaýan roly taýdan diýseň möhüm” diýdi.

 “Ukrain gallasynyň eksport edilmäge başlanmagy meselesinde uly üstünlik gazanyldy”diýen Russiýa Federassiýasynyň döwlet Ýolbaşçysy Wladimir Putin bolsa beýannamasynda, “Ýewropa Erdogana minnetdarlyk bildirmeli” diýip belledi.

 

 

 Degişli Habarlar