Prezident Erdogan Afrika güni bilen bagly gutlag ýüzlenmesini çap etdi

Prezident Rejep Taýýip Erdogan 25-nji maý Afrika güni bilen bagly ýüzlenme çap etdi

1832635
Prezident Erdogan Afrika güni bilen bagly gutlag ýüzlenmesini çap etdi

Prezident Erdogan sosial media hasabyndan beren beýannamasynda: "Afrika Bileleşigi guramasynyň esaslandyrylan güni we 25-nji maý Afrika güni mynasybetli tüýs ýüregimden gutlaýaryn. Berk taryhy we medeni gatnaşyklara eýe bolan ähli afrikaly doganlarymyza salamymy ugradýaryn" diýip habar berdi. Degişli Habarlar